Bản tin TBT Việt Nam số 09 năm 2020

28/09/2020 12:00 - 304 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 09 năm 2020

Trong số này:

- Vấn đề hôm nay: Quy định TBT của các nước Thành viên WTO trong bối cảnh Covid-19 (tiếp)

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại:

+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/7/2020 - 15/08/2020;

+ Thông báo của một số nước cần quan tâm;

+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành.

Quan ngại thương mại: Quan ngại đối với Dự thảo Pháp lệnh kiểm tra đối với đồ chơi của Ấn Độ. 

Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam: Đẩy mạnh phối hợp công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với Bộ Thông tin và Truyền thông
 
Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
2020092811353116ban-tin-s9--2020pdf
Quảng cáo sản phẩm