Bản tin SPS Việt Nam số 1 năm 2020

19/11/2020 12:00 - 388 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật số 01 năm 2020

Trong số này:

- Thông tin hoạt động: 

+Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Văn phòng SPS Việt Nam;

+ An toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật. Một số định hướng thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường EU.

- Ý kiến - trao đổi:

+ Xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Liên minh Châu Âu EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực;

+ Xuất khẩu nông sản Việt Nam thách thức từ các biện pháp phi thuế quan.

- Văn bản mới

+ Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 9/2020.
 
Bản tin được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Ban tin SPS so 01 2020
Quảng cáo sản phẩm