Các Ấn Phẩm Khác

Cam kết WTO đối với nhóm Lương thực - Rau quả
Cam kết WTO đối với nhóm Lương thực - Rau quả

29/03/2009

Cam kết WTO đối với nhóm Lương thực - Rau quả: Năng lực cạnh tranh của ngành Lương thực Việt Nam như thế nào? Việt nam cam kết về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm lương thực ra sao? Tình hình sản xuất ngành rau quả của Việt Nam như thế nào? Việt Nam cam kết mở cửa thị trường rau quả cho hàng hóa nước ngoài ở mức nào?
Các biện pháp bảo hộ nông nghiệp phi thuế
Các biện pháp bảo hộ nông nghiệp phi thuế

28/03/2009

Để tìm hiểu xem: Các biện pháp bảo hộ nông nghiệp phi thuế là gì? Các biện pháp kiểm dịch động thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm là gi? Các biện pháp quản lý xuất nhập khẩu đối với một số sản phẩm thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp là gì?
Trợ cấp nông nghiệp
Trợ cấp nông nghiệp

28/03/2009

Các vấn đề liên quan đến Trợ cấp nông nghiệp: Trợ cấp nông nghiệp là gì? Quy định về trợ cấp nông nghiệp có khác quy định về trợ cấp hàng phi nông nghiệp không? Trợ cấp nông nghiệp bao gồm những nhóm nào? Chính phủ có thể trợ cấp nông nghiệp sau khi gia nhập WTO không?
Cam kết WTO đối với sản phẩm Cây công nghiệp - Chăn nuôi
Cam kết WTO đối với sản phẩm Cây công nghiệp - Chăn nuôi

07/11/2008

Muốn tìm hiểu xem: Năng lực cạnh tranh của ngành hàng cây công nghiệp, ngành chăn nuôi của Việt Nam như thế nào? Việt Nam đã cam kết về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm cây công nghiệp, sản phẩm chăn nuôi ra rao?
1...11
Quảng cáo sản phẩm