Cẩm nang Vận động Chính sách Thương mại Quốc tế

01/11/2013 12:00 - 2596 lượt xem

Hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình không thể đảo ngược ở Việt Nam. Trong khi những hoạt động vận động chính sách thương mại thương mại quốc tế đã và đang được các doanh nghiệp, hiệp hội ở nhiều nước thực hiện như một cách mạnh mẽ và hiệu quả, ở Việt Nam, hoạt động này còn tương đối hạn chế cả về tần suất sử dụng và hiệu quả tác động. Một phần lý do là do các doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam hoặc là chưa hiểu đầy đủ về ý nghĩa và vai trò của các hoạt động này, hoặc là chưa được hướng dẫn cách thức để có thể thực hiện chúng một cách hiệu quả.

Với sự hỗ trợ của Ủy ban châu Âu thông qua Dự án MUTRAP III, Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại quốc tế - Trung tâm WTO thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu cuốn "Cẩm nang Vận động Chính sách Thương mại Quốc tế", cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu và hướng dẫn về phương pháp vận động chính sách thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam một cách hệ thống, ngắn gọn và dễ hiểu.

Vui lòng tải tài liệu đính kèm dưới đây

Nguồn: Trung tâm WTO - VCCI
 

Tải tài liệu
2019021310230489cam-nang-van-dong-chinh-sach-tmqtpdf
Quảng cáo sản phẩm