Bản tin TBT Việt Nam số 2 năm 2017

15/02/2017 12:00 - 171 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 2 năm 2017

Trong số này: 
Vấn đề hôm nay  
- Việt Nam và Cộng đồng kinh tế ASEAN(Kết) 
 Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/01/2017 - 15/02/2017 
- Thông báo của một số nước cần quan tâm 
- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 
Doanh nghiệp và TBT  
- Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN 2025: Cơ Hội Và Thách Thức Mới Đối Với Việt Nam 
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  
- Kiểm tra Nhà nước về đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tỉnh Cà Mau năm 2017 

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-tbt-2017-so-2pdf
Quảng cáo sản phẩm