Bản tin TBT Việt Nam số 1 năm 2017

15/01/2017 12:00 - 180 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 1 năm 2017

Trong số này: 
Vấn đề hôm nay  
- Việt Nam và Cộng đồng kinh tế ASEAN (phần 1) 
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/12/2016 - 15/01/2017 
- Thông báo của một số nước cần quan tâm 
- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành
Doanh nghiệp và TBT  
- Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN 2025: Cơ hội và Thách thách mới đối với Việt Nam (Số 1) 
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  
- Họp tổng kết đánh giá hoạt động của Văn phòng TBT Việt Nam năm 2016 

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-tbt-2017-so-1pdf
Quảng cáo sản phẩm