Bản tin TBT Việt Nam số 10 năm 2020

30/10/2020 12:00 - 463 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 10 năm 2020

Trong số này:

- Vấn đề hôm nay: Cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên (Phần 2)

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại:

+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/9/2020 - 15/10/2020;

+ Thông báo của một số nước cần quan tâm;

+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành.

Quan ngại thương mại

+ Quan ngại đối với Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn cung cấp thông tin cho người tiêu dùng - nguồn gốc thực phẩm của New Zealand

+ Quan ngại đối với Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn cung cấp thông tin cho người tiêu dùng - nguồn gốc thực phẩm của Ấn Độ

Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam: Hội nghị tập huấn Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2020
 
Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
Ban tin s10 - TBT
Quảng cáo sản phẩm