Các Ấn Phẩm Khác

Cam kết WTO về Kế toán, Kiểm toán, Dịch vụ Thuế - Bảo hiểm
Cam kết WTO về Kế toán, Kiểm toán, Dịch vụ Thuế - Bảo hiểm

08/06/2009

Cuốn booklet “Cam kết WTO về kế toán, kiểm toán, dich vụ thuế - bảo hiểm” sẽ giúp bạn tìm hiểu Việt Nam có cam kết trong những phân ngành nào của dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế và dịch vụ bảo hiểm?
Cam kết WTO về Phân phối - Logistics
Cam kết WTO về Phân phối - Logistics

08/06/2009

Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO?
Cam kết WTO về Ngân hàng - Chứng khoán
Cam kết WTO về Ngân hàng - Chứng khoán

08/06/2009

Để tìm hiểu Việt Nam có cam kết những dịch vụ ngân hàng và dịch vụ chứng khoán nào khi gia nhập WTO?
Cam kết WTO về Chuyển phát và Viễn thông
Cam kết WTO về Chuyển phát và Viễn thông

07/05/2009

Dịch vụ viễn thông và một phân ngành của nó là dich vụ chuyển phát sẽ có những điều chỉnh như thế nào sau khi Việt Nam gia nhập WTO?
Cam kết WTO về các Dịch vụ kinh doanh
Cam kết WTO về các Dịch vụ kinh doanh

07/05/2009

Để tìm hiểu: Khi gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết mở cửa trong những dịch vụ kinh doanh nào? Các cam kết mở cửa đó như thế nào?
Cam kết WTO về Vận tải
Cam kết WTO về Vận tải

07/05/2009

Việt Nam cam kết những dịch vụ vận tải nào khi gia nhập WTO? Doanh nghiệp hàng hải nước ngoài chưa có hiện diện thương mại có thể cung cấp các dịch vụ nào cho khách hàng tại Việt Nam?
Cam kết WTO về Doanh nghiệp Thương mại nhà nước Doanh nghiệp nhà nước
Cam kết WTO về Doanh nghiệp Thương mại nhà nước Doanh nghiệp nhà nước

07/05/2009

Doanh nghiệp thương mại nhà nước là gì? Trong cam kết WTO, "Doanh nghiệp nhà nước" được hiểu như thế nào? WTO quy định như thế nào về Doanh nghiệp thương mại nhà nước? Trước khi gia nhập WTO Việt Nam duy trì những Doanh nghiệp thương mại nhà nước nào?
Cam kết WTO về Dệt May
Cam kết WTO về Dệt May

27/04/2009

Để tìm hiểu: Tình hình phát triển ngành dệt may khi Việt Nam gia nhập WTO như thế nào? Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên trường quốc tế ra sao?
12345678910...11
Quảng cáo sản phẩm