Bản tin TBT Việt Nam số 4 năm 2018

15/04/2018 12:00 - 226 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 4 năm 2018

Trong số này: 
Vấn đề hôm nay  
- Lạm bàn về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/03/2017 - 15/04/2018 
- Thông báo của một số nước cần quan tâm 
- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 
Tranh chấp thương mại  
- Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO (tiếp) 
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  
- Chương trình KSP III với Việt Nam 2017 – 2018: “Hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) trong khuôn khổ WTO và FTA” 

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-tbt-2018-so-4pdf
Quảng cáo sản phẩm