Bản tin TBT Việt Nam số 1 năm 2018

15/01/2018 12:00 - 203 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 1 năm 2018

Trong số này: 
Vấn đề hôm nay  
- Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc đối phó với hàng rào kỹ thuật trong thương mại(
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/12/2017 - 15/01/2018  
- Thông báo của một số nước cần quan tâm 
- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 
Tranh chấp Thương mại  
- Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO 
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  
- Họp tổng kết đánh giá hoạt động của Văn phòng TBT Việt Nam năm 2017 

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-tbt-2018-so-1pdf
Quảng cáo sản phẩm