Bản tin TBT Việt Nam số 12 năm 2017

15/12/2017 12:00 - 207 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 12 năm 2017

Trong số này: 
Vấn đề hôm nay  
- TPP - Kịch bản nào cho Việt Nam? (hết) 
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
- Danh mục thông báo  
- Thông báo của một số nước cần quan tâm 
- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 
Doanh nghiệp và TBT  
- Định lượng tác động của các rào cản kỹ thuật đối với thương mại 
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  
- Hội nghị Tăng cường động lực cho giai đoạn phát triển mới

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-tbt-2017-so-12pdf
Quảng cáo sản phẩm