Bản tin TBT Việt Nam số 3 năm 2018

15/03/2018 12:00 - 203 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 3 năm 2018
Trong số này: 
Vấn đề hôm nay  
- Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc đối phó với hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/02/2017 - 15/03/2018 
- Thông báo của một số nước cần quan tâm 
- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành  
Tranh chấp thương mại  
- Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO (tiếp) 
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  
- Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về rào cản kỹ thuật trong thương mại và giải pháp thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồn

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-tbt-2018-so-3pdf
Quảng cáo sản phẩm