Bản tin TBT Việt Nam số 2 năm 2018

15/02/2018 12:00 - 205 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 2 năm 2018
Trong số này: 
Vấn đề hôm nay  
- Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc đối phó với hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/01/2017 - 15/02/2018 
- Thông báo của một số nước cần quan tâm 
- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 
Tranh chấp thương mại  
- Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO (tiếp)  
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  
- Hội nghị tập huấn triển khai “Kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu” tại tỉnh Cà Mau năm 2018

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-tbt-2018-so-2pdf
Quảng cáo sản phẩm