Các Ấn Phẩm Khác

Bản tin TBT Việt Nam số 3 năm 2017
Bản tin TBT Việt Nam số 3 năm 2017

15/03/2017

Thời gian: Tháng 3/2017

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam
Bản tin TBT Việt Nam số 2 năm 2017
Bản tin TBT Việt Nam số 2 năm 2017

15/02/2017

Thời gian: Tháng 2/2017

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam
Giới thiệu tóm lược Cộng đồng Kinh tế AEC
Giới thiệu tóm lược Cộng đồng Kinh tế AEC

15/02/2017

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Thời gian: 11/2016
Bản tin TBT Việt Nam số 1 năm 2017
Bản tin TBT Việt Nam số 1 năm 2017

15/01/2017

Thời gian: Tháng 1/2017

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam
Các thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp của Việt Nam
Các thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp của Việt Nam

06/01/2017

Đơn vị thực hiện: Viện phát triển Đức phối hợp cùng Trung tâm WTO và Hội nhập, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Thời gian thực hiện: 2016

Cẩm nang Vận động Chính sách Thương mại Quốc tế
Cẩm nang Vận động Chính sách Thương mại Quốc tế

01/11/2013

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Thời gian thực hiện: Năm 2012
Sách “Tranh chấp về Chống bán phá giá trong WTO”
Sách “Tranh chấp về Chống bán phá giá trong WTO”

01/11/2013

Đây là một trong năm cuốn sách trong bộ sách về Phòng vệ Thương mại do Hội đồng Tư vấn về Phòng vệ Thương mại (Hội đồng TRC) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biên soạn và phát hành. Cuốn sách bao gồm các bản tóm tắt vụ kiện liên quan tới giải quyết tranh chấp về Chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO.
Cam kết chung về Dịch vụ
Cam kết chung về Dịch vụ

08/06/2009

Thương mại dịch vụ là một bộ phận quan trọng trong WTO. Vậy hệ thống cam kết về dịch vụ trong WTO bao gồm những gì?
12345678910...11
Quảng cáo sản phẩm