Bản tin TBT Việt Nam số 5 năm 2018

15/05/2018 12:00 - 235 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 5 năm 2018

Trong số này: 
Vấn đề hôm nay  
- Lạm bàn về hàng rào kỹ thuật trong thương mại(tiếp) 
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/04/2017 - 15/05/2018 
- Thông báo của một số nước cần quan tâm 
- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành  
Tranh chấp thương mại  
- Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO (tiếp)  
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  
- Hội nghị “Sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ – Hướng phát triển nông nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại thế giới một cách bền vững” tại Quãng Ngãi 

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-tbt-2018-so-5pdf
Quảng cáo sản phẩm