Các Ấn Phẩm Khác

Bản tin TBT Việt Nam số 09 năm 2019
Bản tin TBT Việt Nam số 09 năm 2019

15/09/2019

Thời gian: Tháng 09/2019

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam 
Các biện pháp SPS: Báo cáo tình hình thương mại nông nghiệp giữa Campuchia, Lào, Việt Nam và Trung Quốc
Các biện pháp SPS: Báo cáo tình hình thương mại nông nghiệp giữa Campuchia, Lào, Việt Nam và Trung Quốc

26/08/2019

Thời gian: 2017

Đơn vị thực hiện: Chương trình "Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế cho các sáng kiến tiểu vùng ở Châu Á (SCSI)" của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)
Bản tin TBT Việt Nam số 08 năm 2019
Bản tin TBT Việt Nam số 08 năm 2019

15/08/2019

Thời gian: Tháng 08/2019

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam 
Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019
Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019

23/07/2019

Thời gian: 7/2019

Đơn vị thực hiện: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản tin TBT Việt Nam số 07 năm 2019
Bản tin TBT Việt Nam số 07 năm 2019

15/07/2019

Thời gian: Tháng 07/2019

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam 
Báo cáo: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội và rủi ro cho ngành gỗ Việt Nam
Báo cáo: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội và rủi ro cho ngành gỗ Việt Nam

12/07/2019

Thời gian: 6/2019 
 
Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức FOREST TRENDS. 
Bản tin TBT số 6/2019
Bản tin TBT số 6/2019

10/07/2019

Thời gian: 07/2019

Đơn vị: Văn phòng TBT Việt Nam
12345678910...11
Quảng cáo sản phẩm