Bản tin TBT Việt Nam số 02 năm 2021

10/03/2021 12:00 - 293 Views

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 02 năm 2021.

Trong số này:

Vấn đề hôm nay: Cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: Thuận lợi và thách thức với doanh nghiệp Việt Nam

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/01/2020 - 15/02/2021;

+ Thông báo của một số nước cần quan tâm;

+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành.

Quan ngại thương mại:

+ Quan ngại đối với Quy định hành chính về mật mã thương mại của Trung Quốc

Hoạt động của Mạng lưới TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

+ Họp Ủy ban TBT: Chức năng mới của hệ thống cảnh báo ePing

Bản tin được đính kèm dưới đây:

Ban tin S2
Quảng cáo sản phẩm