Bản tin SPS Việt Nam số 04 năm 2020

24/02/2021 12:00 - 169 lượt xem

Thời gian: Tháng 12/2020

Đơn vị thực hiện: Văn phòng SPS Việt Nam

Tổng hợp Các tin tức về Biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật số 04 năm 2020

Trong số này:

- Thông tin - Hoạt động:
 
+ Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng

+ An toàn thực phẩm và quản lý an toàn thực phẩm

+ Quy định mới của EU ảnh hưởng tới sản phẩm mật ong và các thực phẩm khác

- Ý kiến – Trao đổi
 
+ Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục gia hạn các biện pháp tạm thời trong điều kiện đại dịch Covid-19

+ Chính thức ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP
 
- Văn bản mới
 
+ Dự thảo qui định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 12/2020

Tải Bản tin SPS Việt Nam số 04 năm 2020 (Bản mềm) tại đây.
Quảng cáo sản phẩm