Bản tin TBT Việt Nam số 01 năm 2021

10/03/2021 12:00 - 289 Views

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 01 năm 2021.

Trong số này:

Vấn đề hôm nay: Cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: Thuận lợi và thách thức với doanh nghiệp Việt Nam

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/12/2020 - 15/01/2021;

+ Thông báo của một số nước cần quan tâm;

+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành.

Quan ngại thương mại:

+ Quan ngại đối với Quy định mới của Hoa Kỳ về hướng dẫn hoạt động đánh giá sự phù hợp Liên bang

Hoạt động của Mạng lưới TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

+ Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của Văn phòng TBT Việt Nam năm 2020

Bản tin được đính kèm dưới đây:

Ban tin S1
Quảng cáo sản phẩm