Bản tin TBT Việt Nam số 3 năm 2021

26/03/2021 12:00 - 356 Views

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 03 năm 2021.

Trong số này:

- Vấn đề hôm nay: Cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: Thuận lợi và thách thức với doanh nghiệp Việt Nam

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/2/2021 - 15/03/2021

+ Thông báo của một số nước cần quan tâm

+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành

- Quan ngại thương mại

+ Quan ngại đối với Quy định về an toàn đối với sản phẩm dệt may dành cho trẻ sơ sinh của Hàn Quốc

- Hoạt động TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

+ WTO có tổng giám đốc gốc Phi đầu tiên trong lịch sử

Bản tin được đính kèm dưới đây:
 
Tải tài liệu
Bản tin TBT số 3/2021
Quảng cáo sản phẩm