Bột ngọt - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD09)

01/11/2019 12:00 - 7029 lượt xem

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3267/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm bột ngọt có mã HS 2922.42.20 (“Hàng hóa bị điều tra”) có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (In-đô-nê-xi-a).

I. Một số thông tin vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 31 tháng 10 năm 2019

2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm bột ngọt có mã HS 2922.42.20

3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 đến ngày 30 tháng 06 năm 2019

4. Nguyên đơn: Công ty Ajinomoto Việt Nam, Công ty CP hữu hạn Vedan Viêt Nam và Công ty TNHH Miwon Việt Nam. 

5. Áp dụng thuế CBPG tạm thời: 

Tên công ty sản xuất Tên công ty thương mại Thuế CBPG tạm thời
TRUNG QUỐC
Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. - Meihua Group International Trading (Hong Kong) Limited
- Meihua Holdings Group Co., Ltd.
- Langfang Meihua Seasoning Co., Ltd
- Tongliao Meihua Flavouring Food Co., Ltd.
3.832.982 VNĐ/tấn
Tonglio Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd.
No.1 Branch of Tongliao Meihua Bio-Technology Co., Ltd.
Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co., Ltd - Fufeng (Hong Kong) Import & Export Company Limited
- Wuxi Mifun International Trade Co., Ltd.
- Fufeng Marketing Co., Ltd.
- Shandong Fufeng Fermentation Co., Ltd.
- Qingdao Wanchuang International Trade Co., Ltd
2.889.245 VNĐ/tấn
Neimenggu Fufeng Biotechnologies Co., Ltd
Baoji Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.
COFCO Bio-Chemical Energy (Longjiang) Co., Ltd. Jilin COFCO Bio-Chem & Bio-Energy Marketing Co., Ltd. 5.045.576 VNĐ/tấn
Các công ty khác xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc 6.385.289 VNĐ/tấn
INDONESIA
Các công ty xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ Indonesia 5.289.439 VNĐ/tấn

6. Áp dụng thuế CBPG chính thức: 

Tên công ty sản xuất Tên công ty thương mại Thuế CBPG chính thức
TRUNG QUỐC
Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. - Meihua Group International Trading (Hong Kong) Limited
- Meihua Holdings Group Co., Ltd.
- Langfang Meihua Seasoning Co., Ltd
- Tongliao Meihua Flavouring Food Co., Ltd.
4.622.472 VNĐ/tấn
Tonglio Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd.
No.1 Branch of Tongliao Meihua Bio-Technology Co., Ltd.
Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co., Ltd - Fufeng (Hong Kong) Import & Export Company Limited
- Wuxi Mifun International Trade Co., Ltd.
- Fufeng Marketing Co., Ltd.
- Shandong Fufeng Fermentation Co., Ltd.
- Qingdao Wanchuang International Trade Co., Ltd
3.529.958 VNĐ/tấn
Neimenggu Fufeng Biotechnologies Co., Ltd
Baoji Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.
COFCO Bio-Chemical Energy (Longjiang) Co., Ltd. Jilin COFCO Bio-Chem & Bio-Energy Marketing Co., Ltd. 5.069.249 VNĐ/tấn
Các công ty khác xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc 6.385.289 VNĐ/tấn
INDONESIA
Các công ty xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ Indonesia 5.289.439 VNĐ/tấn

7. Kết quả rà soát lần 1: Ngày 06/04/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 640/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG, áp thuế CBPG đối với sản phẩm bột ngọt với mức thuế: Indonesia: 5.289.439 VNĐ/tấn; Trung Quốc: 3.445.645 VNĐ/tấn - 6.385.289 VNĐ/tấn

 

II. Hồ sơ vụ kiện
 

Thời gian Sự kiện
31/10/2019      Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 3267/QĐ-BCT)
15/11/2019 Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu vụ việc AD06
Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, nhà xuất khẩu nước ngoài vụ việc AD06
18/03/2020 Quyết định kèm Thông báo áp thuế sơ bộ (Quyết định 881/QĐ-BCT)
22/07/2020 Quyết định kèm Thông báo áp thuế chính thức (Quyết định 1933/QĐ-BCT)
28/09/2021 Quyết định rà soát lần 1 việc áp dụng biện pháp CBPG (Quyết định 2217/QĐ-BCT)
06/04/2022 Ban hành kết quả rà soát lần 1 việc áp dụng biện pháp CBPG (Quyết định 640/QĐ-BCT)
19/06/2023 Ban hành rà soát lần 2 việc áp dụng biện pháp CBPG (Quyết định 1466/QĐ-BCT)


Hồ sơ vụ kiện chi tiết được đính kèm trong tệp dưới đây:

Tải tài liệu
1. Quyết định và Thông báo khởi xướng điều tra
Bộ câu hỏi điều tra cho NSX NXK nước ngoài
Bộ câu hỏi điều tra cho NSK NNK trong nước
2. Quyết định và Thông báo áp thuế sơ bộ
2020081810565017qd-1933-22720rpdf
Quyết định 2217/QĐ-BCT ngày 28/09/2021 rà soát lần 1
Quyết định 640/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần 1
Quyết định 1466/QĐ-BCT - Rà soát việc áp dụng biện pháp CBPG lần 2
Quảng cáo sản phẩm