Cáp thép dự ứng lực - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD17)

05/07/2023 09:35 - 920 lượt xem

Ngày 05 tháng 07 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực được nhập khẩu từ Malaysia, Vương quốc Thái Lan (Thái Lan) và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) (Mã vụ việc AD17).

 

I. Một số thông tin vụ việc:

 

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 05 tháng 07 năm 2023

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm cáp thép dự ứng lực (PC Strand) có mã HS 7312.10.91 và 7312.10.99 có nguồn gốc từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc.

 

3. Thời kỳ điều tra:

Thời kỳ điều tra để xác định hành vi bán phá giá: từ ngày 01 tháng 04 năm 2022 đến ngày 13 tháng 03 năm 2023.

Thời kỳ điều tra để xác định thiệt hại: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 03 năm 2023.

 

4. Nguyên đơn: Công ty TNHH Một thành viên Thép dự ứng lực Hòa Phát.

 

II. Lịch trình vụ kiện:

Thời gian (D/M/Y)

Sự kiện

05/07/2023 

Khởi xướng điều tra chống bán phá giá (Quyết định số 1704/QĐ-BCT)
17/07/2023 Ban hành Bản câu hỏi về Lượng và Giá trị dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài
31/08/2023 Ban hành Bản câu hỏi điều tra chính thức dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây: 

Tải tài liệu
1. Quyết định số 1704/QĐ-BCT - Khởi xướng điều tra CBPG
2.1. Thông báo bán hành Bản câu hỏi dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài
2.2. Bản câu hỏi dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài
3.1. Thông báo về việc ban hành bản câu hỏi chính thức
3.2. Bản câu hỏi chính thức dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài
Quảng cáo sản phẩm