Tháp điện gió - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD18)

25/09/2023 05:11 - 750 lượt xem

Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2494/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm tháp điện gió từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc AD18).

 

I. Một số thông tin vụ việc:

 

1. Ngày khởi xướng điều tra: 25/09/2023

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Tháp điện gió có mã HS 7308.20.11 và 7308.20.19, hoặc bộ phận của tổ máy phát điện chạy bằng sức gió có mã HS 8502.31.10 và 8502.31.20.

 

3. Thời kỳ điều tra: 

Thời kỳ điều tra để xác định hành vi bán phá giá: từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

 

Thời kỳ điều tra để xác định thiệt hại: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

 

4. Nguyên đơn: Công ty TNHH CS WIND Việt Nam và Công ty TNHH Năng lượng xanh và tái tạo Phương Nam (SRE).

 

II. Lịch trình vụ kiện:

Ngày (D/M/Y)

Sự kiện

25/09/2023

Khởi xướng điều tra CBPG

Ban hành Bản câu hỏi dành cho nhà sản xuất và nhà xuất khẩu nước ngoài

Ban hành Bản câu hỏi dành cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
1. Thông báo khởi xướng
1.2. Bản câu hỏi dành cho nhà sản xuất và nhà xuất khẩu nước ngoài
1.3. Bản câu hỏi dành cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu
Quảng cáo sản phẩm