Chống Trợ Cấp

Trợ cấp không bị cấm nhưng có thể bị khiếu kiện hay Trợ cấp đèn vàng (amber subsidies)
Trợ cấp không bị cấm nhưng có thể bị khiếu kiện hay Trợ cấp đèn vàng (amber subsidies)

23/09/2008

Bao gồm tất cả các loại trợ cấp có tính cá biệt (trừ các loại trợ cấp đèn xanh). Các nước thành viên có thể áp dụng các hình thức trợ cấp này nhưng nếu gây thiệt hại cho nước thành viên khác hoặc ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước thành viên khác thì có thể bị kiện...
Thuật ngữ về Chống trợ cấp
Thuật ngữ về Chống trợ cấp

06/08/2008

Các thuật ngữ về Chống trợ cấp về cơ bản cũng tương tự như các thuật ngữ về Chống bán phá giá, tuy nhiên cũng có một số thuật ngữ riêng...
12
Quảng cáo sản phẩm