Đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD11)

01/07/2020 12:00 - 1187 lượt xem

Ngày 29 tháng 06 năm 2020. Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1715/QĐ-BCT điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô (còn gọi là HFCS) thuộc các mã HS: 1702.60.10 và 1702.60.20 có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc.
 

I. Một số thông tin vụ việc

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 21 tháng 05 năm 2020

2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm đường lòng chiết xuất từ tinh bột ngô, thuộc các mã HS 170260.10 và 1702.60.20

3. Giai đoạn điều tra: ngày 01 tháng 04 năm 2019 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

4. Nguyên đơn: Công ty CP Mía đường Sơn La, Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Công ty TNHH CN KCP Việt Nam, Công ty CP Mía đường Cần Thơ, Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam và Công ty CP Mía đường La Nga

Lịch trình vụ kiện
 

Thời gian Sự kiện
21/05/2020      Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 1715/QĐ-BCT)
14/07/2020      Ban hành bản câu hỏi về lượng và giá trị cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài
21/05/2020      Ban hành bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu

Hồ sơ vụ việc có trong các tệp đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
1. Quyết định và Thông báo khởi xướng điều tra
2. Công văn số 552/PVTM-P1pdf
3. Công văn về việc ban hành Bản câu hỏi điều trapdf
4. Bản câu hỏi điều tra về lượng và giá trị dành cho các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoàidoc
5. Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp nhập khẩudoc
6. Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất trong nướcdoc
7. AD11-Database_kem Ban cau hoi cho Nha nhap khauxlsx
8. AD11-Database_kem Ban cau hoi Nha san xuat trong nuocxlsx
Quảng cáo sản phẩm