Hàng hoá Việt Nam đã bị áp dụng các biện pháp tự vệ ở thị trường nước ngoài chưa?

15/08/2008 12:00 - 3993 lượt xem

Cho đến thời điểm này, hàng hoá Việt Nam xuất khẩu đã bị vướng vào 05 vụđiều tra tự vệ tại 03 thị trường xuất khẩu. Trong đó:

-         03 vụ kết thúc bằng biện pháp tự vệ của nước xuấtkhẩu dưới hình thức bổ sung thêm một khoản thuế khi hàng hoá Việt Nam nhậpkhẩu vào nước họ;

-         02 vụ chấm dứt mà không có biện pháp nào được ápdụng do không chứng minh được là ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu đã phảichịu thiệt hại nghiêm trọng từ việc hàng hoá nước ngoài nhập khẩu ồ ạt.

Bảng 2 – Các vụ kiện tựvệ đối với hàng hoá Việt Nam

(Tính đến 9/2007)

Năm

Mặt hàng

Nước điều tra

Kết quả

2006

Hoá chất STPP

Philippines

Vụ kiện chấm dứt do không có thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất nội địa

2005

Xe đạp

Canada

Vụ kiện chấm dứt do không có thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất nội địa

2004

Tinh bột sắn

Ấn Độ

Thuế bổ sung 33%

2003

Kính nổi

Philippines

Kính nổi không màu: 3,971peso/MT

Kính nổi phủ màu:

5,016peso/MT

2001

Gạch ốp lát

Philippines

2,15peso/kg

Quảng cáo sản phẩm