Nước áp dụng biện pháp tự vệ có phải bồi thường cho các nước xuất khẩu không?

15/08/2008 12:00 - 3882 lượt xem

WTO quy định nước nhập khẩu áp dụng biện pháp tự vệ phải bồithường tổn thất thương mại cho các nước xuất khẩu liên quan (thường làviệc nước nhập khẩu tự nguyện giảm thuế nhập khẩu cho một số nhóm hàng hoá khácđến từ các nước xuất khẩu đó).

Nước nhập khẩu áp dụng biện pháp tự vệ phải tiến hành thươnglượng với các nước xuất khẩu về biện pháp đền bù thương mại thoả đáng. Trường hợpkhông đạt được thoả thuận, nước xuất khẩu liên quan có thể áp dụng biện pháp trả đũa (thường là việc rút lại những nghĩa vụ nhất định trong WTO, bao gồm cả việc rút lại các nhượng bộ về thuế quan - tức là từ chối giảm thuế theo cam kết WTO - đối với nước áp dụng biện pháp tự vệ).

Tuy nhiên, việc trả đũa không được thực hiện trong 3 năm đầu kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng (nếu biện pháp áp dụng tuân thủ đầy đủ cácquy định của WTO và thiệt hại nghiêm trọng là thiệt hại thực tế).

 

Bảng 1 - Số liệu các vụtự vệ ở một số thị trường

(tính từ 1/1/1995 đến 19/06/2008)

Tên nước

Số vụ điều tra

Số vụ áp dụng biện pháp tự vệ

Số vụ bị kiện tại WTO

Tất cả các thành viên

164

79

25

EU

4

3

2

Hoa Kỳ

10

6

9

Nhật Bản

1

0

0

Thổ Nhĩ Kỳ

14

7

0

Philippines

7

5

0

Ấn Độ

15

9

0

Quảng cáo sản phẩm