Nhôm hợp kim và không hợp kim chưa gia công - Ấn Độ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

05/05/2016 12:00 - 20345 lượt xem

Ngày 19 tháng 4 năm 2016, Tổng vụ Tự vệ Ấn Độ đã thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm nhôm hợp kim và không hợp kim chưa gia công (unwrought aluminum).

Một số thông tin chung về vụ việc:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 19 tháng 4 năm 2016

2. Sản phẩm bị điều tra: nhôm hợp kim và không hợp kim chưa gia công có mã HS: 7601

3. Nguyên đơn: Công ty Vedanta limited – Aluminium & Power; Công ty Bharat Aluminium Company Ltd và Công ty Hindalco Industries Limited

Hồ sơ vụ việc có trong các file đính kèm dưới đây:
Quảng cáo sản phẩm