Sản phẩm bằng plastic - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD07)

07/08/2019 12:00 - 9933 Views

Ngày 05 tháng 8 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2334/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polymer từ propylen có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a.

I. Một số thông tin vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 05 tháng 08 năm 2019

2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen (hay còn được gọi là sản phẩm màng Biaxial Oriented Polypropylene - BOPP), có các mã HS 3920.20.10, 3920.20.91

3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 đến ngày 30 tháng 06 năm 2019.

4. Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa (“FORMOSA”), 
Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina (“YCVN”)

5. Áp dụng thuế CBPG tạm thời: 

Tên công ty sản xuất Tên công ty thương mại Thuế CBPG tạm thời
TRUNG QUỐC
Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd. - 15,90%
Yunnan Kunlene Film Industries Co., Ltd.  
Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd. Ultra Fast Development Limited 14,99%
Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd.
Suqian Gettel Plastic Industry Co. Ltd. - 29,71%
Guangdong Weifu Packaging Material Co., Ltd. Delta (HK) Industrial Development Co., Limited 43,04%
Guangdong Huatong New Material Technology Co., Ltd.
Guangdong Decro Package Films Co., Ltd. Decro New Materials (H.K.) Co., Ltd. 43,04%
Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd. 43,04%
Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd. Fujian Furong Technology Group Co., Ltd. 43,04%
Các công ty khác - 43,04%
THÁI LAN
A.J. Plast Public Company Limited - 20,35%
Các công ty khác - 20,35%
MALAYSIA
Scientex Great Wall Sdn Bhd - 10,91%
Stenta Films (Malaysia) Sendirian Berhad - 22,76%
Các công ty khác - 23,05%

6. Áp dụng thuế CBPG chính thức: 

Tên công ty sản xuất Tên công ty thương mại Thuế CBPG chính thức
TRUNG QUỐC
Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd. - 11,06%
Yunnan Kunlene Film Industries Co., Ltd. -
Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd. Ultra Fast Development Limited 9,05%
Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd.
Suqian Gettel Plastic Industry Co. Ltd. - 19,84%
Guangdong Weifu Packaging Material Co., Ltd. Delta (HK) Industrial Development Co., Limited 23,71%
Guangdong Huatong New Material Technology Co., Ltd.
Guangdong Decro Package Films Co., Ltd. Decro New Materials (H.K.) Co., Ltd. 17,35%
Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd.
Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd. Fujian Furong Technology Group Co., Ltd. 23,71%
Các công ty khác - 23,71%
THÁI LAN
A.J. Plast Public Company Limited - 17,30%
Các công ty khác - 20,35%
MALAYSIA
Scientex Great Wall Sdn Bhd - 18,87%
Stenta Films (Malaysia) Sendirian Berhad - 22,95%
Các công ty khác - 23,42%

II. Hồ sơ vụ kiện

 
Thời gian Sự kiện
05/08/2019 Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 2334/QĐ-BCT)
19/08/2019 Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu trong vụ việc AD07
18/03/2020 Quyết định kèm Thông báo áp thuế sơ bộ (Quyết định 880/QĐ-BCT)
20/07/2020 Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức (Quyết định 1900/QĐ-BCT


Hồ sơ chi tiết vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây:

Tải tài liệu
QD 2334 QD-BCT 05.8.19
Thong bao kem QD 2334 QD-BCT 05.8.19
1.2 Bản câu hỏi cho các doanh nghiệp nhập khẩu
1.3 Bản câu hỏi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước
1.4 Công văn 704 ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài
2. Quyết định kèm thông báo áp thuế sơ bộ
20200805150306662020072410443474qd1900qdbct2072020pdf
Quảng cáo sản phẩm