Sản phẩm bằng plastic - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD07)

07/08/2019 12:00 - 10316 lượt xem

Ngày 05 tháng 8 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2334/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polymer từ propylen có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a.

I. Một số thông tin vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 05 tháng 08 năm 2019

2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen (hay còn được gọi là sản phẩm màng Biaxial Oriented Polypropylene - BOPP), có các mã HS 3920.20.10, 3920.20.91

3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 đến ngày 30 tháng 06 năm 2019.

4. Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa (“FORMOSA”), 
Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina (“YCVN”)

5. Áp dụng thuế CBPG tạm thời: 

 

Tên công ty sản xuất

Tên công ty thương mại

Thuế CBPG tạm thời

TRUNG QUỐC

Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd.

-

15,90%

Yunnan Kunlene Film Industries Co., Ltd.

 

Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd.

Ultra Fast Development Limited

14,99%

Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd.

Suqian Gettel Plastic Industry Co. Ltd.

-

29,71%

Guangdong Weifu Packaging Material Co., Ltd.

Delta (HK) Industrial Development Co., Limited

43,04%

Guangdong Huatong New Material Technology Co., Ltd.

Guangdong Decro Package Films Co., Ltd.

Decro New Materials (H.K.) Co., Ltd.

43,04%

Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd.

43,04%

Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd.

Fujian Furong Technology Group Co., Ltd.

43,04%

Các công ty khác

-

43,04%

THÁI LAN

A.J. Plast Public Company Limited

-

20,35%

Các công ty khác

-

20,35%

MALAYSIA

Scientex Great Wall Sdn Bhd

-

10,91%

Stenta Films (Malaysia) Sendirian Berhad

-

22,76%

Các công ty khác

-

23,05%

 

6. Áp dụng thuế CBPG chính thức: 

 

Tên công ty sản xuất

Tên công ty thương mại

Thuế CBPG chính thức

TRUNG QUỐC

Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd.

-

11,06%

Yunnan Kunlene Film Industries Co., Ltd.

-

Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd.

Ultra Fast Development Limited

9,05%

Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd.

Suqian Gettel Plastic Industry Co. Ltd.

-

19,84%

Guangdong Weifu Packaging Material Co., Ltd.

Delta (HK) Industrial Development Co., Limited

23,71%

Guangdong Huatong New Material Technology Co., Ltd.

Guangdong Decro Package Films Co., Ltd.

Decro New Materials (H.K.) Co., Ltd.

17,35%

Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd.

Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd.

Fujian Furong Technology Group Co., Ltd.

23,71%

Các công ty khác

-

23,71%

THÁI LAN

A.J. Plast Public Company Limited

-

17,30%

Các công ty khác

-

20,35%

MALAYSIA

Scientex Great Wall Sdn Bhd

-

18,87%

Stenta Films (Malaysia) Sendirian Berhad

-

22,95%

Các công ty khác

-

23,42%

 

7. Kết quả rà soát

 

Ngày 15/07/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1403/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG: (AR01.AD07)


- Malaysia: 18,87% - 23,42%


- Thái Lan: 17,30% - 20,35%


- Trung Quốc: 9,45% - 23,71%

 

II. Hồ sơ vụ kiện

 

Thời gian

Sự kiện

05/08/2019

Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 2334/QĐ-BCT)

19/08/2019

Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu trong vụ việc AD07

18/03/2020

Quyết định kèm Thông báo áp thuế sơ bộ (Quyết định 880/QĐ-BCT)

20/07/2020

Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức (Quyết định 1900/QĐ-BCT)

24/09/2021

Quyết định rà soát lần 1 việc áp dụng biện pháp CBPG (Quyết định 2201/QĐ-BCT)

15/07/2022

Quyết định về kết quả rà soát lần 1 việc áp dụng biện pháp CBPG (Quyết định 1403/QĐ-BCT)


Hồ sơ chi tiết vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây:

Tải tài liệu
QD 2334 QD-BCT 05.8.19
Thong bao kem QD 2334 QD-BCT 05.8.19
1.2 Bản câu hỏi cho các doanh nghiệp nhập khẩu
1.3 Bản câu hỏi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước
1.4 Công văn 704 ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài
2. Quyết định kèm thông báo áp thuế sơ bộ
3. Quyết định 1900/QĐ-BCT áp thuế chính thức
4. Quyết định 2201/QĐ-BCT rà soát lần 1 việc áp dụng biện pháp CBPG
5. Quyết định 1403/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần 1
Quảng cáo sản phẩm