Sản phẩm vật liệu hàn - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD15)

01/04/2021 12:00 - 1020 Views

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 947/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Vương quốc Thái Lan (Thái Lan) và Malaysia (hàng hóa bị điều tra) (mã vụ việc AD15).  

I. Một số thông tin vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 18 tháng 3 năm 2021

2. Mặt hàng bị điều tra: sản phẩm vật liệu hàn thuộc các mã HS: 7217.10.10; 7217.30.19; 7217.90.10; 7229.20.00; 7229.90.20; 7229.90.99; 8311.10.10; 8311.10.90; 8311.30.91; 8311.30.99; 8311.90.00

3. Giai đoạn điều tra:

- Thời kỳ điều tra để xác định hành vi bán phá giá: 01/01/2020 – 31/12/2020

- Thời kỳ điều tra để xác định thiệt hại: 01/01/17 – 31/12/2020

4. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín

 

5. Kết luận sơ bộ: Ngày 15/04/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 706/QĐ-BCT áp thuế CBPG tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc. Theo đó, mức thuế CBPG tạm thời được áp dụng đối với 03 nước nói trên từ 0% đến 36,56%.

II. Lịch trình vụ kiện:

Thời gian Sự kiện
18/03/2021 Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 947/QĐ-BCT)
15/04/2022 Quyết định áp thuế CBPG tạm thời (Quyết định 706/QĐ-BCT)

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây:
Tải tài liệu
Quyết định điều tra CBPG
Quyết định 706/QĐ-BCT áp thuế CBPG tạm thời
Quảng cáo sản phẩm