Tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu - Hoa Kỳ khởi kiện áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu

28/04/2017 12:00 - 6286 lượt xem

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã nhận được đơn kiện đề nghị điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu.

Một số thông tin chung về vụ việc

- Sản phẩm bị điều tra: tấm pin năng lượng mặt trời có mã HS 8541.40.6030, 8541.40.6020 (đối với CSPV modules), 8501.61.00.00 và 8507.20.80 (đối với CSPV cells), và 8501.31.8000.

- Nguyên đơn: Công ty Suvina Inc.

- Nguyên đơn cáo buộc rằng pin năng lượng mặt trời nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã chiếm lĩnh thị phần đáng kể của các nhà sản xuất trong nước và khiến cho các nhà sản xuất này lâm vào tình trạng khó khăn, lỗ kéo dài và thậm chí đóng cửa, gây ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng.

Quy định pháp luật về điều tra tự vệ toàn cầu của Hoa Kỳ

Khác với điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, bản chất của một vụ việc tự vệ toàn cầu là điều tra, áp dụng biện pháp với hành vi cạnh tranh lành mạnh (fair trade practices), quy định pháp luật của Hoa Kỳ không đòi hòi cơ quan điều tra phải đưa ra kết luận về hành vi thương mại không lành mạnh. Do đó, vụ việc điều tra tự vệ toàn cầu chỉ do ITC tiến hành mà không có sự tham gia của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC).

Quy trình điều tra vụ việc của ITC

- Sau khi nhận được đơn kiện, ITC sẽ có 15 ngày để xem xét, ra quyết định về việc có khởi xướng điều tra vụ việc không (thời hạn để ra quyết định khởi xướng vào ngày 11 tháng 5 năm 2017).

- ITC phải kết thúc vụ việc điều tra trong vòng 120 ngày kể từ khi đơn kiện được nộp, trừ những trường hợp “đặc biệt phức tạp” thời gian điều tra có thể được gia hạn thêm 30 ngày.

Nếu ITC ra kết luận khẳng định ngành sản xuất nội địa chịu thiệt hại, ITC sẽ trình báo cáo và đề xuất một biện pháp khắc phục lên Tổng thống (trong vòng 180 ngày kể từ khi nhận đơn kiện). Nếu ITC ra kết luận phủ định về thiệt hại của ngành sản xuất nội địa, vụ việc sẽ chấm dứt.

Biện pháp khắc phục có thể bao gồm: tăng thuế, áp dụng hạn ngạch, áp dụng hạn ngạch thuế quan, hỗ trợ điều chỉnh thương mại, hoặc sự kết hợp của các biện pháp trên. Ngoài ra, ITC có thể đề xuất Tổng thống triển khai đàm phán quốc tế để giải quyết nguyên nhân gia tăng nhập khẩu hoặc các hành động khác mà pháp luật Hoa Kỳ cho phép để tạo điều kiện điều chỉnh tình hình cạnh tranh với hàng nhập khẩu. ITC sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai trong giai đoạn điều tra về thiệt hại và một buổi điều trần công khai trong giai đoạn quyết định về biện pháp khắc phục để đề xuất lên Tổng thống.

Tổng thống sẽ là người quyết định cuối cùng về việc có cần áp dụng biện pháp hay không, hình thức và thời gian áp dụng. Tuy nhiên, luật pháp Hoa Kỳ cũng quy định, thời gian áp dụng biện pháp ban đầu không được quá 04 năm, có thể được gia hạn, nhưng tổng thời gian áp dụng biện pháp không được quá 08 năm.  

Lịch trình vụ việc (dự kiến)
 

Sự kiện Thời gian (tính từ ngày nhận đơn kiện)
Thông báo khởi xướng Ngày thứ 15
Đăng ký bên liên quan Ngày thứ 21
Ban hành bản câu hỏi điều tra Sau khi khởi xướng
Thời hạn nhận thông báo tham gia điều trần 3 ngày trước phiên điều trần
Phiên điều trần Khoảng ngày thứ 90
Thời hạn để ITC xác định liệu có trường hợp “đặc biệt phức tạp” không Ngày thứ 100
ITC ra kết luận về thiệt hại Ngày thứ 120 hoặc ngày thứ 150 (trong trường hợp gia hạn)
ITC đề xuất biện pháp khắc phục lên Tổng thống Ngày thứ 180
Tổng thống ra quyết định Ngày thứ 240

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Quảng cáo sản phẩm