Thép - Thổ Nhĩ Kỳ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

08/05/2018 12:00 - 753 lượt xem

Ngày 27/04/2018, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã tự khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm thép.

Thông tin chung về vụ việc:

1. Ngày trong thông báo khởi xướng điều tra: ngày 27 tháng 04 năm 2018

2. Sản phẩm bị điều tra: các loại thép có mã HS 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7219, 7220, 7225, 7226, 7227, 7228, 7302, 7303, 7305 và 7306.

3. Nguyên đơn: Thổ Nhĩ Kỳ

Hồ sơ vụ kiện có trong tệp đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
1 Cong van cua Cuc PVTM thong bao ve vu viec
2 Thong báo khoi xuong dieu trapdf
Quảng cáo sản phẩm