Thép các-bon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD08)

18/09/2019 12:00 - 7002 lượt xem

Ngày 03 tháng 09 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2703/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép các-bon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

I. Một số thông tin vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 03 tháng 05 năm 2019

2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm thép không hợp kim hoặc hợp kim được cán phẳng ở dạng cuộn hoặc dạng tấm, có bề rộng dưới 1.600mm, độ dày từ 0,108mm đến 2,55mm, đã được ủ hoặc chưa được ủ, được phủ hoặc được tráng với chất vô cơ hoặc chưa được phủ hoặc tráng và chưa được gia công quá mức cán nguội có mã HS 7209.16.10, 7209.16.90, 7209.17.10, 7209.17.90, 7209.18.91, 7209.18.99, 7209.26.10, 7209.26.90, 7209.27.10, 7209.27.90, 7209.28.10, 7209.28.90, 7209.90.90, 7211.23.20, 7211.23.30, 7211.23.90, 7211.29.20, 7211.29.30, 7211.29.90, 7225.50.90

3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 04 năm 2018 đến ngày 31 tháng 03 năm 2019.

4. Nguyên đơn: Công ty TNHH Posco – Việt Nam, Công ty Cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam và Công ty TNHH Một thành viên Thép tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL​
 

 

5. Áp dụng thuế CBPG chính thức: 

Ngày 21/12/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3390/QĐ-BCT về việc áp thuế CBPG chính thức đối với một số sản phẩm thép các-bon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Quốc.

 

TT Tên nhà sản xuất Tên nhà xuất khẩu Mức thuế chống bán phá giá chính thức
1 BX Steel Posco Cold Rolled Sheet Co., Ltd. - Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co., Ltd.
- Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited
25,22%
2 Bengang Steel Plates Co., Ltd.
3 Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Baosteel Singapore Pte. Ltd. 15,50%
4 Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.
5 Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.
6 Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd.
7 Angang Steel Company Limited Angang Group Hong Kong Co., Limited 15,74%
8 Bazhou Jinshangyi Metal Products Co.,Ltd. - 4,43%
9 Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd. - Qilu Steel Pte. Ltd.
- Eldon Development Ltd.
25,22%
10 SD Steel Rizhao Co., Ltd.
11 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. - Baotou Steel (Singapore) Pte. Ltd.
- Baotou Steel International Economic and Trading Co., Ltd.
- Baogang Zhan Bo International Trade Limited
15,64%
12 Inner Mongolia Baotou Steel Metal Manufacturing Co., Ltd.  
13 Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. - Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited
- China Shougang International Trade & Engineering Corporation
19,74%
14 Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd. - Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd.
- Xinsha International Pte. Ltd.
25,22%
15 Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd. Baohua Steel International Pte Limited 20,79%
16 Các công ty khác của Trung Quốc - 25,22%


Lịch trình vụ kiện:

Thời gian Sự kiện
03/09/2019 Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 2703/QĐ-BCT)
17/09/2019 Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra chống bán phá giá với thép cán nguội (AD08)
21/12/2020 Ban hành quyết định áp thuế CBPG chính thức (Quyết định số 3390/QĐ-BCT)


Bộ Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp CBPG (bản công khai)

Tải tài liệu
1. Quyết định khởi xướng điều tra QD 2703
1.1 Thông báo kèm QD 2703
1.2 Bản câu hỏi cho các doanh nghiệp nhập khẩu
1.3 Bản câu hỏi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước
1.4 Công văn 808 ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài
2. Quyết định áp thuế CBPG chính thức (Quyết định số 3390/QĐ-BCT)
Quảng cáo sản phẩm