Thép hình chữ H - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (AD12)

25/08/2020 12:00 - 435 lượt xem

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2251/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có mã HS 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10 và 7228.70.90 có xuất xứ từ Ma-lay-xi-a (hàng hóa bị điều tra).

I. Một số thông tin vụ việc

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 24 tháng 8 năm 2020

2. Mặt hàng bị điều tra: một số sản phẩm thép hình chữ H có mã HS 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10, 7228.70.90

3. Giai đoạn điều tra: ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020

4. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Thép Posco Yamato Vina

II. Lịch trình vụ kiện
 
Thời gian Sự kiện
24/08/2020      Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định số 2251/QĐ-BCT)
08/09/2020 Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu vụ việc AD12
Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, nhà xuất khẩu nước ngoài vụ việc AD12

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây:
 
Tải tài liệu
Quyết định số 2251/QĐ-BCT
Công văn về việc ban hành Bản câu hỏi điều tra
Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước
Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp nhập khẩu
Công văn số 704/PVTM-P1
Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài
Quảng cáo sản phẩm