Thép hình chữ H - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (AD12)

25/08/2020 12:00 - 1252 lượt xem

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2251/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có mã HS 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10 và 7228.70.90 có xuất xứ từ Malaysia(hàng hóa bị điều tra).

I. Một số thông tin vụ việc

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 24 tháng 8 năm 2020

2. Mặt hàng bị điều tra: một số sản phẩm thép hình chữ H có mã HS 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10, 7228.70.90

3. Giai đoạn điều tra: ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020

4. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Thép Posco Yamato Vina

 

5. Quyết định áp thuế CBPG tạm thời

 

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1162/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) tạm thời đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Malaysia. Theo đó, mức thuế CBPG tạm thời được áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Malaysia là 10,2%.

 

Thuế CBPG tạm thời có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày Quyết định áp dụng thuế CBPG tạm thời được ban hành. Thuế CBPG tạm thời có thời hạn áp dụng là 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày có hiệu lực (trừ khi được gia hạn, thay đổi, hủy bỏ theo quy định pháp luật).

 

Tên nhà sản xuất, xuất khẩu

Mức thuế chống bán phá giá tạm thời

Các nhà sản xuất, xuất khẩu của Malaysia

10,2%

 

6. Áp dụng thuế CBPG chính thức

 

Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1975/QĐ-BCT, áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Malaysia. Theo đó, mức thuế CBPG chính thức được áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Malaysia là 10,64%.

 

Tên nhà sản xuất, xuất khẩu

Mức thuế chống bán phá giá chính thức

Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Malaysia

10,64%

 

II. Lịch trình vụ kiện

Thời gian

Sự kiện

24/08/2020     

Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định số 2251/QĐ-BCT)

08/09/2020

Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu vụ việc AD12
Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, nhà xuất khẩu nước ngoài vụ việc AD12

02/04/2021

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời (Quyết định số 1162/QĐ-BCT)

18/08/2021     

Ban hành quyết định áp thuế CBPG chính thức (Quyết định số 1975/QĐ-BCT) ở mức 10,64%.

19/08/2022

Ban hành kết luận cuối cùng (Quyết định số 1640/QĐ-BCT) về biện pháp chống bán phá giá được gia hạn thêm 05 năm với mức thuế CBPG được áp dụng từ 22,09% đến 33,51%.

 


Hồ sơ vụ kiện được đính kèm trong tệp dưới đây:
 

Tải tài liệu
2020092810121252qd-2251-va-thong-baopdf
20200928103307871-scan-cv-ban-hanh-ban-cau-hoi-dieu-trada-kypdf
2020092810331587ad12ban-cau-hoi-dieu-tra-cho-nha-san-xuat-trong-nuocdoc
2020092810332663ad12ban-cau-hoi-dieu-tra-cho-nha-nhap-khaudoc
20200928103400983-cv-704-pvtmp1pdf
20200928103407091-ad12-ban-cau-hoi-cho-nha-san-xuat-xuat-khau-nuoc-ngoaidocx
20210409101637722021040719364380qd1162pdf
Quyết định 1975/QĐ-BCT
Quyết định số 1640 QĐ-BCT
Quảng cáo sản phẩm