Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2019

22/08/2019 12:00 - 910 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2019

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI
Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài
Quảng cáo sản phẩm