Thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2021

20/08/2021 05:25 - 408 Views

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2021

 

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2021
Quảng cáo sản phẩm