Thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2021

20/08/2021 05:25 - 484 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2021

 

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2021
Quảng cáo sản phẩm