Thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2020

08/03/2021 12:00 - 395 Views

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2020.

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI 
Quảng cáo sản phẩm