Thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2021

30/03/2022 06:05 - 95 Views

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2021.

 

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra TV đối với hàng hóa VN tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2021
Quảng cáo sản phẩm