Thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2021

30/03/2022 06:05 - 494 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2021.

 

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra TV đối với hàng hóa VN tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2021
Quảng cáo sản phẩm