Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2020

09/07/2020 12:00 - 687 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2020

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI
Tải tài liệu
Các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam 30.6.2020
Quảng cáo sản phẩm