Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tính đến ngày 31.12.2022

24/05/2023 04:21 - 73 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31.12.2022.

 

Nguồn: Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tính đến ngày 31.12.2022
Quảng cáo sản phẩm