Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2020

08/03/2021 12:00 - 798 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2020

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI


 
Quảng cáo sản phẩm