Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2021

30/03/2022 06:03 - 443 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2021

 

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI

Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra CTC đối với hàng hóa VN tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2021
Quảng cáo sản phẩm