Thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2020

09/07/2020 12:00 - 463 Views

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2020.

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI
Tải tài liệu
Các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài 30.6.2020
Quảng cáo sản phẩm