Thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2020

09/07/2020 12:00 - 755 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30.06.2020.

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI
Tải tài liệu
Các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài 30.6.2020
Quảng cáo sản phẩm