Thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2019

15/01/2020 12:00 - 1798 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2019.

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI
Tải tài liệu
các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài
Quảng cáo sản phẩm