Tổng hợp các vụ phòng vệ thương mại liên quan tới Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020

05/08/2020 12:00 - 2365 lượt xem

Tổng hợp diễn biến các vụ điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ) liên quan tới hàng hoá xuất, nhập khẩu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020.

Tài liệu được đính kèm trong file dưới đây:
Tải tài liệu
20200805134927047tonghoppvtmpdf
Quảng cáo sản phẩm