Tổng hợp số liệu các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 30.06.2019

22/08/2019 12:00 - 1178 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 30.06.2019.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI
Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành với hàng nhập khẩu
Quảng cáo sản phẩm