Tổng hợp số liệu các vụ điều tra tự vệ đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 30.06.2020

09/07/2020 12:00 - 727 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 30.06.2020.

Nguồn:  Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI
Tải tài liệu
Thống kê các vụ kiện tự vệ do Việt Nam tiến hành với hàng nhập khẩu 30.6.20
Quảng cáo sản phẩm