Vụ việc tư vấn số 12 - Đồ gỗ nội thât phòng ngủ Việt Nam - Nguy cơ tại thị trường Hoa Kỳ và các vấn đề Doanh Nghiệp cần lưu ý

17/06/2014 11:06 - 68935 lượt xem

Đây là vụ việc tư vấn do Hội đồng Tư vấn về Phòng vệ Thương mại (VCCI) thực hiện với mục tiêu hỗ trợ các Doanh nghiệp ngành gỗ và đưa ra khuyến nghị tới các Cơ quan liên quan.

Do tính bảo mật và nhạy cảm của thông tin, vụ việc sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất có thể.

Quảng cáo sản phẩm