Bản tin TBT số 5/2019

11/06/2019 12:00 - 749 lượt xem

Nhằm cung cấp các thông tin hoạt động TBT trong nước và quốc tế, Văn phòng TBT Việt Nam biên soạn ấn phẩm "Bản tin TBT số 5/2019". Trung tâm WTO và Hội nhập xin đăng tải để quý doanh nghiệp tham khảo.

Bản tin được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Ban tin TBT 5/2019
Quảng cáo sản phẩm