Bản tin TBT Việt Nam số 08 năm 2019

15/08/2019 12:00 - 1607 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 08 năm 2019

Trong số này:
- Vấn đề hôm nay: Mức độ phổ biến của các rào cản phi thuế quan (phần 1)
- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại:
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/07/2018 - 15/08/2019 
+ Thông báo của một số nước cần quan tâm 
+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành
Quan ngại thương mại: Quan ngại đối với Dự thảo Trung Quốc quy định về giám sát và quản lý mỹ phẩm.
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam: Hội nghị tập huấn Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2019

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-so-8-nam-2019
Quảng cáo sản phẩm